Počet položek: 0 0,- Kč
Prodej polotovarů PA6G SILON TEFLON POM-C
Prodej PA6 APA PA6G Silon Katchemid Tyče Desky plastové polotovary konstrukční plasty

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Společnost PL Mont s.r.o., se sídlem Chýnovská 131, 25266 Libčice nad Vltavou, IČ: 28527038 (dále jen „Správce“) tímto informuje o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovávané osobní údaje:
-  Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, podpis; pokud subjekt podniká, jedná se o IČ a adresu sídla, e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa apod.). Výše uvedený správce neshromažďuje a nezpracovává citlivé osobní údaje obchodních partnerů a neprovádí jejich profilování.

Účely zpracování:
Výše uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje:
 
-  Na základě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti
Pro účel plnění smlouvy (obchodního styku) je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Bez těchto údajů není správce schopen smlouvu uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva.
 
-  Na základě oprávněných zájmů
Správce považuje za oprávněný zájem informovat o plánovaných akcích na základě předchozí účasti.
V případě, že subjekt zúčastnil předchozí akce pořádané správcem (školení / semináře / konference), je předpoklad, že bude mít zájem i v budoucnu, a proto může být osloven s pozvánkou na budoucí akce. V případě, že vysloví nesouhlas s jakoukoli pozvánkou, bude rozhodnutí subjektu respektováno a pozvánky na akce pořádané správcem nebudou zasílány.
 
-  Pro zasílání obchodních a marketingových oznámení
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že je může subjekt kdykoliv odvolat anebo znovu udělit.

Doba zpracování:
-  Osobní údaje obchodních partnerů jsou uchovávány po dobu obchodního styku (plnění smlouvy), nadále pro účely reportingu a archivace. Po ukončení obchodního styku a vypořádání veškerých závazků jsou osobní údaje uchovány po dobu danou legislativními požadavky.
-  Pro zpracování osobních údajů pouze k marketingovým účelům je maximální doba uložení osobních údajů maximálně 5 let od udělení souhlasu.

Zdroje osobních údajů:
-  Přímo od subjektu (osobní předání, předchozí obchodní styk, registrace na akce pořádané správcem).
-  Veřejně dostupné zdroje (web, obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů apod.).

Práva subjektu údajů:
Subjekt má právo požadovat od správce informace o zpracování jeho osobních údajů, přístup k osobním údajům, jejich opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Má také právo vznést stížnost a v případě podezření, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života subjektu, nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat správce o odstranění vzniklého stavu. Tento souhlas je udělen dobrovolně a je možné ho pro jednotlivé účely kdykoliv odvolat a znovu udělit. Požadavek na výmaz osobních údajů nelze uplatnit, pokud je v rozporu s legislativními požadavky.

Pokud máte k těmto informacím jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás kdykoli obrátit, a to na e-mailu plmont@plmont.com nebo písemně na korespondenční adrese PL Mont s.r.o.

Tyto informace byly aktualizovány 26. 6. 2018

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace