Počet položek: 0 0,- Kč
PLMONT - plastové polotovary od výrobce
Prodej polotovarů PA6G NYLON 6 SILON TEFLON POM-C

Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky jsou platné pro internetové obchody provozované firmou

PL Mont s.r.o. na webových adresách https://shop.plmont.com

Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod na adresách  shop.plmont.com a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Definice pojmů

 Provozovatelem internetového obchodu  shop.plmont.com je společnost

PL Mont s.r.o., IČ 28527038 DIČ CZ28527038

Chýnovská 131

Libčice nad Vltavou 25266

(dále jen prodávající).

Zákazníkem  internetového obchodu shop.plmont.com (dále jen kupující) je registrovaná i neregistrovaná osoba, která odešle závaznou elektronickou objednávku prostřednictvím internetového obchodu (dále jen objednávka). Při telefonické objednávce nebo při objednání mailem bude kupující vyzván k následnému provedení elektronické objednávky, čímž se teprve objednávka stane závaznou.

Kupní smlouva 

Odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provozovatel oznámí zákazníkovi akceptaci objednávky nebo její části. Akceptací objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému provozovatele, ale následné elektronicky zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky provozovatelem.

Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a převzetí.

Provozovatel si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky.

Pokud nebude možné dodržet uvedený dodací termín, je prodejce povinen o této skutečnosti informovat zákazníka prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený v objednávce nebo telefonicky. Dostupnost „Skladem“, uvedená u položek v internetovém obchodě, má pouze informativní charakter, protože stav zboží se může během dne měnit.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 - zboží se již nevyrábí nebo není dlouhodobě na trhu

 - výrazným způsobem se změnila cena zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět předem dohodnutým způsobem, a to v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená v objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku nebo její část zrušit.

Prodejní ceny

 Prodejní ceny většiny našich výrobků jsou vypočítávány ze základní ceny za 1kg materiálu pomocí přepočtového koeficientu, který uvádí hmotnost jednoho metru daného výrobku (kg/m) a je pro každou položku rozdílný.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, vrácení zboží, zrušení objednávky

V případě uzavření smlouvy při použití prostředků na dálku má kupující právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě, včetně dokladu o koupi (faktura) a řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. 
Zboží je nutno pojistit na odpovídající hodnotu a odeslat na vlastní náklady. Pro splnění 14 denní lhůty je určující datum odeslání. Zboží nelze vracet na dobírku. 
Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (tzn. např. dopravné, poštovné, dobírkovné.

Odstoupení od smlouvy není možné v případě koupě zboží upraveného (nakráceného) na míru dle požadavků zákazníka. Jedná se o zhotovení věci na zakázku dle příslušných ustanovení zákona

č.367/2000 Sb., občanského zákoníku.

V případě, že se kupující rozhodne z jakéhokoli důvodu objednávku před její expedicí zrušit, je povinen o tomto informovat prodávajícího prostřednictvím kontaktního e-mailu, kontaktního formuláře nebo telefonicky, kdy je nezbytně nutné uvést jméno a příjmení, variabilní symbol objednávky a přihlašovací údaje do e-shopu pro ověření oprávněnosti ke zrušení objednávky. Pokud bude kupující o tomto kroku informovat telefonicky, bude vyzván k zaslání písemného zrušení objednávky.

Zrušení objednávky není možné, pokud byl objednaný materiál již jakýmkoli způsobem upraven dle přání zákazníka.

 Reklamační řád

Tento reklamační řád stanovuje postup prodávajícího a kupujícího pří případné reklamaci zakoupeného zboží. Případné reklamace jsou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.

Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zakázky zkontrolovat její obsah, zda je v souladu s přiloženým dodacím listem či položkovou fakturou. Pokud je zboží v jakémkoliv nesouladu či zjevně poškozeno, je zákazník povinen učinit o této skutečnosti zápis s řidičem daného přepravce a zásilku nepřevzít. V tomto případě musí být vrácen i daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:  

  • neodborným použitím věci
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením věci způsobené jejím užíváním
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) jinými vnějšími vlivy
  • nesprávným skladováním - zboží je po obdržení nutno vyjmout z ochranné fólie a skladovat na suchém místě!

 

 Upozorňujeme zákazníky, že v případě našeho sortimentu se jedná o polotovary, které jsou určeny   

 k dalšímu zpracování, a proto malé nedokonalosti povrchu jako jemné oděrky či nepatrné škrábance   

 nemohou být důvodem reklamace zboží.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě zjevného poškození přepravou je nutno sepsat s přepravcem zprávu o škodě a zboží popřípadě odmítnout. Pokud zákazník poškozené zboží převezme, zodpovídá za reklamaci s přepravcem sám.

Pro rychlejší vyřízení reklamace je vhodné o této skutečnosti předem informovat prodávajícího telefonicky nebo elektronicky.

Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u prodávajícího zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovatele e-shopu nebo osobně po předešlé telefonické domluvě. Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) nejsou zákazníci oprávněni posílat tzv. na dobírku! Provozovatel si vyhrazuje právo

nepřevzít zásilky odeslané zákazníkem na dobírku.

Prodávající posoudí nebo předá k posouzení oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

Kupující je povinen při reklamaci uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a je nutné zaslat nebo předložit veškeré doklady související s koupí zboží:

doklad o zaplacení zboží

přesný popis závady

kontakt na kupujícího

Kupující má podle posouzení vady nárok na tyto způsoby vyřízení reklamace:

  • přiměřenou slevu z ceny věci
  • výměnu věci

Pokud není možná ani jedna z výše uvedených možností, má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky.

V případě pochybností či nejasností s možnostmi použití prodávané věci doporučujeme předem kontaktovat naši firmu a předejít tak případným budoucím nejasnostem a nedorozuměním způsobených technickými vlastnostmi některých výrobků či jinými okolnostmi.

O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.
Při neoprávněné reklamaci, nebude-li zjištěna reklamovaná vada, nebo půjde-li o vadu, na kterou se nevztahuje poskytnutá záruka, může prodávající požadovat úhradu veškerých vzniklých nákladů.

 Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s těmito VOP - reklamačním řádem provozovatele a platným právním řádem ČR.

V případě, že zákazníkem bude spotřebitel, záruční doba činí 24 měsíců, s výjimkou věcí zhotovených na zakázku - upravených na míru dle Vašich požadavků, u nichž činí záruka 6 měsíců.

Platba za zboží a způsob doručení

Prodávající je majitelem zboží do doby úplného zaplacení ceny zboží zákazníkem. Možnosti úhrady zboží jsou následující:

Dobírka:

Dobírka  – zboží je odesláno jako dobírkový balík přepravní službou a k celkové ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné dle tarifního ceníku přepravce. Cena přepravného se Vám zobrazí v nákupním košíku našeho e-shopu.

Osobně:

Zákazník si zboží vyzvedne osobně na prodejně a uhradí danou částku v hotovosti.

Bankovní převod předem :

 Zákazník emailem obdrží v objednávce platební informace pro provedení příkazu k úhraděv hodnotě objednaného zboží vč. přepravného a balného. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího bude objednané zboží odesláno na dodací adresu kupujícího. 

 EET informační oznámení

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.“

EET informační oznámení podle 112/2016 Sb. Zákona o evidenci tržeb, části třetí, § 25

 Dodací lhůta

 Dodací lhůta zboží je za normálních podmínek v případě objednávky na zboží skladem  1 až 6 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. V případě platby předem je zboží odesláno po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě, že zboží není skladem nebo dojde k jinému prodlení v dodávce, je zákazník o této skutečnosti předem informován s podrobnostmi o nejbližším možném termínu dodání.

  Ochrana osobních údajů

Provedením registrace do internetového obchodu vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní a marketingové účely naší firmy.

Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu slouží pouze pro naši potřebu (např. vystavení prodejních dokladů, pro zasílání akcí atd.) a nebudou předány, ani prodány třetí straně. Na Vaši žádost údaje vymažeme z databáze našich zákazníků (kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede).

 Registrace

Pro nákup není registrace nutná. Lze provést i nákup bez registrace. Registraci však před prvním nákupem doporučujeme z důvodu jednoduššího průběhu objednávání.

 Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v okamžik odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu znění obchodních podmínek. O této změně bude vždy návštěvníky e-shopu informovat prostřednictvím informačního článku.

shop.plmont.com

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace